Regulamentul Campaniei “Black Friday’’

 

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania “Black Friday” este organizată de S.C. Green Ideas Group MTC SRL S.R.L., cu sediul în Str. Oasului, Nr. 16, Otopeni, Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2703/2009, CUI: 25211984, operator de date cu caracter personal, în sensul Legii nr. 677/2001. În continuare, S.C. Green Ideas Group MTC SRL S.R.L. va fi denumită “Organizator”.

 

Articolul 2. Obiectul Campaniei

Art 2.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă aplicarea de reduceri cuprinse între 30% și 50% pentru  produsele disponibile pe website-ul: https://expertwipes.com/ .

 

Articolul 2. Denumirea campaniei, durată și locația de desfășurare.

Art. 2.1. Campania promoțională poartă denumirea “Black Friday”.

Art. 2.2.Campania promoțională se desfășoară pe teritoriul României in perioada 27 noiembrie – 11 decembrie 2020,  pe https://expertwipes.com/ , pentru produsele disponibile pe website.

 

Articolul 3. Eligibilitatea

Art. 3.1. De această campanie beneficiază orice persoana fizică sau juridică, care cumpără minim un produs de pe pagina web https://expertwipes.com/, în perioada perioada 27 noiembrie – 11 decembrie 2020.

Art. 3.2. Persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu au dreptul de a plasa comenzi.

Art. 3.3. Participanții înscriși în Campanie care efectuează comenzi,  garantează că datele furnizate sunt complete, corecte si conforme.

 

Articolul 4. Produsele aflate în campanie și procentele de discount aplicate

Art. 4.1. Produsele implicate în Campanie sunt toate produsele disponibile pe website-ul https://expertwipes.com/.

 

Art. 4.2. Produsele aflate în Campanie sunt valabile în limita stocului disponibil.

Art. 4.3. Un participant poate comanda mai multe bucăți disponibile din același produs.

Art. 4.4. Produsele au aplicate procente de discount cuprinse intre 30% și 50% pe perioada desfașurării campaniei.

Art. 4.5. Promoția este valabilă în limita stocului disponibil și se adreseaza exclusiv clientilor finali care achizitioneaza produse din gama Expert Wipes aflate în Campanie în perioada 27 noiembrie – 11 decembrie 2020.

 

Articolul 5 . Modificarea, întreruperea, suspendarea și incetarea Campaniei “Black Friday”

Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe, modifica sau suspenda Campania oricând pe parcursul desfășurării acesteia. Acesta se obligă să informarmeze în prealabil utilizatorii prin mijloace de comunicare corespunzatoare (in mediul online: website; email; social media).

 

Articolul 6. Taxe și impozite

Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau obligațiilor financiare, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

 

Articolul 7. Livrarea  

Livrarea produselor se va efectua în termen de 1-5 zile lucrătoare de la înregistrarea comenzii.

 

Articolul 8. Protectia datelor cu caracter personal

8.1. Participarea în cadrul Campaniei reprezinta acordul preluarii datelor cu caracter personal ce pot fi utilizate de organizator în scop publicitar/comercial, nelimitat teritorial și/sau temporal.

8.2. Prin participarea la prezenta Campanie, participanții acceptă în mod necondiționat ca datele personale de identificare să fie utilizate și stocate într-o baza de date, aceasta putând fi folosită doar de către Organizator sau subcontractanți ai acestora, ulterior, în cadrul altor campanii similare de marketing.

8.3. Organizatorul garantează participanților drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, lege ce prevede dreptul de acces la date, la informare, dreptul de intervenție asupra datelor cât și dreptul la opoziție.

8.4. Participanții își pot retrage oricând acordul privind utilizarea datelor personale sau privind orice tip de informare, printr-o cerere scrisă transmisă la adresa Organizatorului sau pe adresa de email: office@greenideas.com.ro.

 

 

 

Articolul 9. Litigii

Reclamațiile sau sesizările ce au ca obiect “Campania Black Friday” pot fi transmise în scris la adresa de corespondență specificată în cadrul Art. 1 al prezentului Regulament sau pe mail la office@greenideas.com.ro   în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

9.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și conditiilor prezentului Regulament în vigoare.

9.2. Eventualele litigii aparute între Organizator și participanții la Campania “Black Friday” se vor rezolva pe cale amiabilă. In caz contrar, sau, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești din București.

 

Articolul 10. Regulamentul campaniei și răspunderea participanților

Regulamentul campaniei este afișat in format digital pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv: https://expertwipes.com/, pe toată perioada de desfășurare a Campaniei cât și după încheierea acesteia.

Art. 10.1.  Participarea în cadrul Campaniei semnifică acordul Participantului asupra prevederilor și aplicării prezentului Regulament .

Art. 10.2. Prezentul Regulament a fost încheiat astăzi, 11.11.2019 .

 

 

Organizator,

S.C. GREEN IDEAS GROUP MTC S.R.L.

Prin Reprezentant legal,

 

__________________________